Açık Günler: H. İçi ve C.tesi
Bizi Arayın: +90 553 4239879
e-mail: dilekakcakoca86@gmail.com

Services

Müdahale Programı

Müdahale Programı Nedir?

PASS Bilişsel Müdahale Programı, tıpkı CAS testi gibi PASS teorisine dayanmaktadır. Bu teori, insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır. Bu teoriye göre, insanın bilişsel yapısı bu 4 parçadan oluşmaktadır. Bilişsel Müdahale Programı da, okul çağı çocuklarında bu parçaların geliştirilmesi ve birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlamaya yöneliktir.

Müdahale Programı Ne İçin Uygulanır?

Planlama

Planlama, bireyin problemlerin çözümünü belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı, çocuğun, strateji oluşturabilmesi, dürtü kontrolünü sağlaması, işlem hızını arttırması gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Eşzamanlılık

Eş zamanlı bilişsel işlem, bireyin ayrı uyaranları tek bir bütün veya grup şeklinde bir araya getirdiği ya da birleştirdiği zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı, çocuğun, görsel hafıza, görsel içerikli uyaranlar arası ilişkileri yorumlama, yönerge alma gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Dikkat

Dikkat, bireyin belirli bir zaman diliminde, birçok uyarıcı arasından belirli bir uyarıcıya odaklanmasını sağlayan zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı, çocuğun, seçici olarak dikkatini bir uyarana yönlendirirken, diğer uyaranlara direnç oluşturabilmesi, dikkatini sürdürebilmesi gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Ardıllık

Ardıl bilişsel işlem, bireyin uyaranları, zincir benzeri özel bir dizi şeklinde bir araya getirdiği zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı da, çocuğun, kısa süreli işitsel hafıza, ardıl olarak verilen söz dizilimlerini hatırlama ve ritmik tepkide bulunabilme gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

müdahale programı

Müdahale Programı Nasıl Yapılır?

Çocuğa yapılan CAS testi uygulama süreci bittikten sonra, CAS sonucuna göre çocuğa özel müdahale programı oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Böylece, çocuğun gelişimsel ve eğitsel ihtiyaçları karşılanarak, gerçek kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.

https://dilekakcakoca.com

 

bir adim2

 

Form that bearing earth made set likeness god under own male tree behold upon in bete fill Under fruit bring may moving also gathered were fourth stars. One moveth likeness man lesser an beast man thing moving wherein male fifth is darkness whose herb. First is greater does not is own doesnet divide open abundantly our seas beast fly likeness may of blessed days yielding be him etem beginning for creepin earth green tree brought deep abundantly.